IT'S LIKE THE EARTH IS ANGRY
album- july 2022
rock is hell
 
 
 
 
KODAK DREAM
album - april 2020
siluh records
 
 
 
 
break!
EP - december 2019
rock is hell
 
 
 
 
T-Shirts, bags
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATES
 
28.7.2022 - AT - WIEN - ASK Erlaa Fußballplatz
30.7.2022 - DE - KELHEIM - Agratamagatha festival
19.8.2022 - AT - EISENERZ - ROSTFEST festival
9.9.2022 - DE - BERLIN - Zukunft am Ostkreuz - South of Mainstream festival
10.9.2022 - DE - UAKSCHTEN - tba
15.9.2022 - AT - GRAZ - music house
17.9.2022 - AT - LINZ - kapu
19.11.2022 - AT - STEYR - röda - 25J röda und rödaball
 
above shows supported by__
 
21.12.2022 - AT - WIEN - venster - w/ Clitzer
BOOKING: FRIEDHELM @ POJPOJ . COM
BAND CONTACT UND BOOKING ÖSTERREICH: BULBUL @ KLINGT . ORG